Hodinařsky servis - http://centrumsluzeb-ul.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Hodinařsky servis

Drobné opravy hodinek

   V
yměna baterii do všech typů náramkových hodinek.Použivame jenom nejkvalitneší baterie značky VARTA.
   Úpravy hodinkových náramků zkracovani i prodlužování
   Testy vodotěsnosti hodinek
   Povrchové čištěni hodinkových pouzder a náramků ultrazvukem


Tlaková zkouška vodotěsnosti hodinek /test vodotěsnosti/

     Test se provádí na objednávku za účelem ověření vodotěsnosti hodinek. Objednat lze samostatně nebo při servisu, např. výměně skla či baterie.
Při servisu test provádíme před opravou a po opravě. Před opravou proto, abychom ihned zjistili a odhalili nedostatek. Kladný výsledek zaručuje vodotěsnost pro sprchování a plavání, záporný signalizuje chybu.
Chce-li mít zákazník hodinky vodotěsné, pak chybu najdeme a odstraníme. Nechce-li zákazník do testu a oprav investovat, pak může očekávat, že vlhkost uvnitř hodinky poškodí.
Zákazník je povinen uhradit objednanou službu při kladném i záporném výsledku testu.
U hodinek s odraženým nebo poškrábaným sklem, hrozí při provádění testu prasknutí. Sklo za úhradu vyměníme.Vodotěsnost hodinek označuje tlak vodního sloupce, který může na hodinky působit, aniž by do nich vnikla voda.


Výroba sklíček
1:výroba plochých sklíček do náramkových hodinek
2:vypouklých kulatých
3:vypouklých tvarových sklíček
4:vypouklých kulatých skel do starožitných hodin
5:výroba vypouklých kulatých skel do kapesních hodinek
7:speciální zakázky (barometry ,francouzské budíčky apod….)
-skla:kulatá,tvarová-obdélníky,čtverce ,ovály a pod…

Vodotěsnost se udává ve třech různých jednotkách, a to v metrech [m], v barech [bar] či v atmosférách [atm]. 1 m vodního sloupce odpovídá tlaku 0,1 bar nebo 0,1 atm.

Je-li tedy na hodinkách deklarována vodotěsnost 50 m, 5 bar či 5 atm, znamená to, že v laboratorních podmínkách hodinky vydrží tlak vody, který je v 50 m při normou stanovené teplotě a hustotě vody.

Je potřeba si uvědomit, že tato laboratorní hodnota vodotěsnosti není tou samou hodnotou, kterou se máte při zacházení s vašimi hodinkami řídit.

Uvedené vodotěsnosti na hodinkách totiž bylo dosaženo v přesně stanovených laboratorních podmínkách (čistá a klidná voda bez jakýchkoli proudů, stálá teplota voda, na hodinky nepůsobily žádné vodní nárazy jako například při skoku do vody apod.) a takové podmínky při běžném používání hodinek prakticky nenastanou. Proto je potřeba počítat s tím, že reálná hodnota vodotěsnosti hodinek je nižší než ta uváděná na hodinkách.

 
Positive SSL
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky